0 Läs mer >>
Bästa läsare,
 
Som ni säkert märkt (förvånande nog ser jag på statistiken att ni fortfarande är ett tappert gäng som hänger kvar här!) har aktiviteten inte varit den bästa på sistone. Jag har suttit fast i ett stort projekt på jobbet, och just som det verkade lugna sig drog ett nytt igång. Detta har medfört att jag tyvär varit tvungen att ställa in den föreläsning om Harry Potter och juridik som jag skulle ha hållit på konventet MultiCon imorgon. Det känns såklart fruktansvärt tråkigt och jag hoppas att jag ska kunna hålla föreläsningen i något annat sammanhang framöver. Jag ber väldigt mycket om ursäkt till er som skulle ha lyssnat på mig där och jag hoppas innerligt att ni får ett fantastiskt konvent i alla fall!
 
Den 1 september kommer jag för 1,5 år att lämna byråvärlden och istället sitta ting i Solna tingsrätt. Förhoppningsvis (man ska inte säga för mycket..) innebär myndighetsvärlden en något mer lättplanerad tillvaro och jag tänker då vara tillbaka här med full kraft! Jag hoppas att ni då är med på tåget (pun intended). Ha en magisk sommar tills dess!

Terminen börjar den 1...

0 Läs mer >>

Som de flesta läsarna kanske minns slutar ju äventyret med Hagrids drake inte särskilt väl för Harry och Hermiones del. Draken blir de förvisso av med utan att bli upptäckta, men på väg tillbaka till sitt uppehållsrum blir de infångade av mr Filch, den allt annat än förlåtande vaktmästaren. Förutom ett helt oproportionerligt poängavdrag (seriöst – Harry får 5 pluspoäng för att ha räddat Hermione från ett enormt troll, och 50 poängs avdrag för att vara utanför uppehållsrummet på natten!?) straffas Harry, Hermione, Neville och Draco Malfoy med att behöva hjälpa Hagrid med lite jobb. Det hade kanske inte varit så otroligt anmärkningsvärt om det inte vore för att jobbet ska utföras i den förbjudna skogen. Mitt i natten. Seriöst, men denna typ av bestraffningar har inte ens Lundsberg en chans...

Föga förvånande är Malfoy, den bortskämde braten, inte helt nöjd med uppdraget. För en gångs skull är jag helt och hållet beredd att hålla med honom. Man skickar alltså ut fyra elvaåringar mer eller mindre själva (Hagrid är med några av dem men tycker att det räcker att två av eleverna går iväg själva i mörkret med en feg hund) i en skog där åtminstone Hagrid VET att det finns en hel släkt med acromantulaspindlar, klassificerade som "known wizard-killer". Han vet även att det finns någonting i skogen som dödar enhörningar, vilket beskrivs som ett oerhört brott. Och den miljön tycker skolledningen att det är lämpligt att slänga ut elvaåringar i. Alla som efter att ha tänkt en extra gång på detta fortfarande tycker att Dumbledore utifrån vad vi vet i detta stadie i berättelsen är en perfekt människa - räck upp en hand! Han kanske inte visste om bestraffningen i fråga, invänder ni. Lika illa menar jag. (Ungefär lika illa som rektorer som tycker det är passande att åka iväg på ripjakt samma helg som eleverna planerar nollningar som flertalet gånger tidigare spårat ur). Om Malfoys pappa faktiskt fick höra om denna incident, så är det egentligen väldigt märkligt att han - i egenskap av ledamot av skolstyrelsen - inte krävde Dumbledores avgång. 

Skulle ministeriet ha kunnat ingripa om de fått vetskap om denna incident? Ja, här har vi ett lite oklart läge i och med att vi inte riktigt vet hur Hogwarts relation i förhållande till MoM (the Ministry of Magic) ser ut. Det vi vet är att det inte finns någon skolplikt - det är alltså föräldrarnas egna val att skicka sina barn till Hogwarts. Skolan styrs ytterst av en styrelse bestående av tolv guvernörer, som bland annat har mandat att utse och avsätta rektorn och även kan välja att stänga skolan. Det är även till styrelsen föräldrar som är missnöjda med hur deras barn behandlas kan vända sig. Ministeriet å andra sidan har att övervaka att reglerna om underårigas utövning av magi följs, vilket bland annat ger dem en rätt att varna och i förlängningen relegera studenter som missköter sig. Däremot verkar de inte ha någon makt att lägga sig i vad som händer under skoltid - oaktat, får vi gissa, för det fall att rena brott begås mot studenterna. I vårt fall kan jag tänka mig att vi skulle kunna få in agerande under framkallande av fara för annan). I det läget blir det problematiska att fastställa vem som straffrättsligt ska stå ansvarat. Enligt svensk rätt är det bara fysiska personer som kan bära straffrättsligt ansvar. Potentiellt skulle man kunna tänka sig Hagrid, som tar med dem ut i skogen, McGonagall, som är den som har delat ut straffet och gett dem instruktioner om när och var de ska avtjäna det, samt Dumbledore, som i egenskap av rektor ytterst bär ansvaret för det som förekommer på skolan.

Om Ministeriet ändå skulle ha ett tillsynsansvar över skolan med tillhörande möjlighet att stänga ner skolan (motsvarande Skolinspektionens roll), så har vi ändå en fantastiskt intressant diskussion kring frågan om detta tillsynsansvar (som nu närmast verkar tillkomma skolans styrelse) innefattar såväl skoldelen som internatdelen, eller endast skoldelen. Lex Lundsberg! Som läget är i svensk rätt nu är ju det hela något oklart - kammarrätten har i Lundsbergsfallet kommit fram till att de nollningsincidenter som ledde till att Skolinspektionen stängde skolan var att hänföra till internatverksamheten och därför inte omfattades av Skolinspektionens tillsyn. Domen är dock överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen, som meddelat prövningstillstånd(för icke-jurister: så kallat PT, prövningstillstånd, krävs för att frågor ska tas upp i landets högsta domstolar och är relativt sällsynt. I princip krävs att det är av vikt för rättstillämpning, s.k. prejudikatintresse, att frågan prövas av högsta instans). I vårt HP-fall ställs liknande frågor på sin spets - den bestraffning som jag här menar utgör en grov kränkning i form av direkt livsfara för eleverna har ju egentligen inget direkt samband med undervisningen. Till skillnad från en straffkommendering utfärdad till följd av t.ex. störande beteende under en lektion, så drabbas Harry och hans kompisar av bestraffningen till följd av att de varit utanför sina elevhem på natten. Bestraffningen i sig utförs också utanför skoltid. 

Nu ska jag dock var ärlig och säga att jag tycker en sådan uppdelning - där en tillsynsmyndighet kan komma åt skolans beteende och i förlängningen stänga den ifall en kränkning sker under skoltid/i klassrummet men annars inte - är fullständigt absurd. Det gäller såväl i vårt fiktiva HP-fall som i Lundsbergsfallet. På internat, där man vistas i mer eller mindre samma miljö under som efter skoltid och som elev förväntas följa instruktioner från i princip samma vuxna människor under som efter skoltid, ter det sig tvärtom som en mer pragmatisk hållning att se till helheten och inte försöka måla upp några vattentäta skott. Oaktat om det är Hogwarts styrelse eller MoM som har tillsynsansvaret, så bör den här helt sjuka incidenten med elvaåringar i en livsfarlig skog mitt i natten kunna stoppas. I de kommande böckerna så återkommer vi vid några tillfällen till liknande frågor, och förhoppningsvis har vi då ett prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen att analysera djupare utifrån!

Vad tänker ni kring dessa frågor? Har ministeriet för dålig kontroll på Hogwarts? Ska det juridiskt vara skillnad på vad som händer på skoltid och händelser med koppling till skolan? Är den här incidenten ett stort minus på Dumbledores record eller förlåter vi honom?

Nu kommer ju Harry och de andra tack och lov levande ur skogen, med vetskapen om att Voldemort är på offensiven. Vi närmar oss upplösningen av de vises sten och i nästa avsnitt tar vi oss igenom falluckan.Hoppas ni är med då!

Den förbjudna skogen

3 Läs mer >>
Tillbaka efter en låång julledighet, som bland annat innefattade ett besök på HP Studio Tour utanför London.Helt fantastiskt, jag rekommenderar verkligen alla filmintresserade i allmänhet och HP-nördar i synnerhet ett besök dit. Hoppas att ni alla haft fina helger och nu är redo för en ny termin och nya HP-juridik-nördigheter!

På Hogwarts närmar sig julen, vilket tyvärr inte medför någon förbättring i Snapes och Malfoys beteenden. Omgående i Erised-spegeln är det Ron som råkar illa ut. Efter att i vanlig ordning ha blivit förolämpad av Malfoy kastar han sig över denne, olyckligtvis i samma ögonblick som Snape uppenbarar sig. Konsekvensen av detta blir poängavdrag för Gryffindor, trots att Hagrid - som bevittnar hela händelsen - intygar att Ron provocerades av Malfoy. Nu är skolregler om poängavdrag för ens elevhem kanske inte helt att likställa med straffrätt, men jag vill återigen rikta viss kritik mot Snapes agerande här. Först och främst drar han av poäng utan att bry sig om att lyssna på någon förklaring - vilket går starkt emot principen om att ingen ska dömas ohörd. Det är en rent processuell felaktighet som man hoppas att svenska domstolar - eller myndigheter för den delen - inte ägnar sig åt. Vidare beaktar Snape inte alls det faktum att Ron de facto blev provocerad. Att han ger sig på Malfoy kan klassas som misshandel, ofredande eller olaga tvång (troligen inte misshandel eftersom han inte verkar hinna orsaka Malfoy någon skada innan Snape kliver emellan). Provokationer är normalt ingen ansvarsfrihetsgrund (varpå nödvärn alltså inte kan hävdas), men däremot är det något som straffrättsligt kan beaktas vid påföljdsbestämmandet (se 29 kap. 3 § 1 p. i brottsbalken, om provokation som förmildrande omständigheter vid värdering av det s.k. straffvärdet).
 
Julen kommer och för första gången i sitt liv får Harry riktiga julklappar (vilket ju faktiskt är ganska sorgligt när man tänker på det...). Av sina kompletta snåljåpar till släktingar får han femtio pence, som han glatt ger till Ron. Här kan vi passa på att lyfta den juridiska frågan om minderårigas rätt att förfoga över sin egendom. Huvudregeln i 9:1 Föräldrabalken är ju, som vi tidigare varit inne på, att minderåriga inte själva får råda över sin egen egendom. När det kommer till gåvor av såhär begränsat värde kan vi dock genom 9:3 och 9:4 FB, tillsammans med de allmänna principerna om konkludent/underförstått samtycke sluta oss till att det är helt okej att Harry ger pengarna vidare till Ron. Alltså, tips från coachen - ge inte era barn pengar  om ni inte vill att de ska vara helt fria att spendera dem.
 
Betydligt mer värdefull är den osynlighetsmantel som Harry får från - visar det sig senare - professor Dumbledore. Manteln var Harrys pappas men har alltså i ca 10 år förvarats av Dumbledore. Mantelns fulla värde får vi vänta till sista boken för att inse, men redan i detta stadium påpekar Ron att manteln är "verkligt värdefull" och att han skulle ge "vad som helst" för en. Med bakgrund av detta skulle jag vilja passa på att uppmärksamma er på vilken stor risk Dumbledore tar när han åtar sig att förvara manteln. Juridisk sett har vi att göra med ett förvarings eller möjligen ett låneavtal. Oavsett den exakta klassificeringen så medför detta en vårdplikt över manteln för Dumbledore, med ett medföljande s.k. presumtionsansvar. Innebörden av detta är att om manteln hade skadats eller blivit förstörd medan den fanns i Dumbledores besittning, så hade det varit upp till Dumbledore att bevisa att skadan inte uppkommit som en konsekvens av hans vårdslöshet. I annat fall hade Dumbledore blivit skyldig att ersätta Harry - som efter James död är den rättmätigare ägaren - mantelns värde. Vi vet inget exakt värde på manteln, men med tanke på att den är den enda i sitt slag, väldigt användbar och i det närmsta legendarisk kan vi nog förutsätta att det rör sig om många miljoner.
 
Med det lämnar vi detta kapitel. Jag hoppas på att snart vara tillbaka med Nicolas Flamel!

Erised-spegeln

3 Läs mer >>
I flera år har jag till och från haft planer på att skriva någon form av uppsats, artikel eller liknande som analyserar Harry Potter-böckerna ur ett juridiskt perspektiv. Eftersom de sju böckerna totalt spänner över drygt 3400 sidor (UK edition) finns det onekligen ett och annat att säga, och därför har tanken att skriva en artikel utvidgats till att bli en blogg. Min tanke är att skriva utifrån principen ett kapitel = ett inlägg. Vi får dock se om alla kapitel funkar för det - ibland kanske jag slår ihop flera kapitel, och i andra fall kan ett kapitel kräva mer än ett inlägg.

Eftersom jag har en svensk juristubildning kommer analysen med nödvändighet att utgå ifrån svensk rätt. Jag kan tänka mig att den skeptiske muttrar om att brittisk rätt borde vara utgångspunkten, eftersom HP utspelar sig i England och Skottland. Som svar på det kan jag inte annat än att citera en (verklig) professor som är nästan lika cool som Albus Dumbledore: Samma gubbe vinner i slutändan lika mycket pengar i alla länder.

Liksom för de flesta jurister gäller att mitt liv är sorgligt fullspäckat, så det här är en lyx jag egentligen inte har tid att unna mig. Förhoppningen är att komma ut med åtminstone ett inlägg i veckan (orkar inte ens tänka på hur många år det innebär att det här projektet kommer fortlöpa), men det kan gå i vågor. Med andra ord - be warned.

Min förhoppning är att denna blogg ska få HP-nördar att bli lite mer intresserade av juridik, och juridiknördar att upptäcka och uppskatta den fantastiska värld som är Harry Potter. Frågor, kommentarer och vinklar jag missat är därför mer än välkomna. Särskilt ni som inte är jurister - fråga mer än gärna så fort jag svävar iväg i obegripliga begrepp och teorier!
Åh, och beträffande designen - jag är helt hopplös på sådana grejer, så av ren princip var jag tvungen att ta den som hette "Black". Alla som läst HP förstår grejen.

Prolog - välkomna!