Sorteringshatten och Trolldrycksläraren

Ny vecka, nya analyser! Innan vi tar klivet in genom den där härliga järneksdörren till Hogwarts vill jag tacka för smarta synpunkter på det förra inlägget. Det är helt klart många juridiska oklarheter kring försäljningen av Bertie Botts bönor. Vidare vill jag uppmärksamma er på att detta är ett dubbelavsnitt - inlägget täcker både kapitel 7 och kapitel 8. Detta beror på att jag för första gången kände att det inte direkt flödade av juridik i ett kapitel.
 
Så,vi har anlänt till Hogwarts och vad passar då bättre än att vi gör ett första besök i skollagen? I 5:3 SkolL finns en bestämmelse om att elever ska tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet. Man skulle möjligen kunna ha synpunkter på om detta är uppfyllt när rektorn uttryckligen varnar för den förbjudna skogen och menar att en korridor i skolbyggnaden bör undvikas om man inte "vill dö en mycket plågsam död". Det är visserligen fint att han varnar för detta, men det är trots allt 11-åringar vi har att göra med. Frågan är om en varning verkligen är tillräcklig för att säkerställa tryggheten på ett tillräckligt sätt.
 
Kort efter ankomsten till Hogwarts får vi stifta bekantskap med professor Snape. Denna karaktär kan man ju efter att ha läst hela serien ha väldigt delade åsikter om, men inledningsvis beter han sig enkelt uttryckt som ett svin. Även om han snabbt utser Harry till sitt personliga hatobjekt får vi också veta att det inte är något nytt att han beter sig otrevligt. Min kärlek till Dumbledore till trots måste jag därför ifrågasätta att han låter Snape undervisa (jo, jag vet att det finns skäl till det och är en del av "the greater good"-planen). Enligt 6:5 SkolL har huvudmannen (vilket då i och för sig kan vara skolans styrelse och inte enbart rektorn) en skyldighet att se till att personalen uppfyller de regler som finns i 6 kap. SkolL, som har till syfte att motverka kränkande behandling. Enligt 6:9 SkolL får personalen inte utsätta eleverna för kränkande behandling. Bara under Harrys första vecka blir han förolämpad av Snape och dessutom hotad av vaktmästaren Filch. Så, handen på hjärtat - Hogwarts är på många sätt en drömskola, men i vissa avseenden ger ledningen intryck av att vara så slapp att man skulle kunna tro att de tagit lektioner hos ledningen för Lundsberg.
 
Har ni fler bestämmelser i SkolL som ni tycker är aktuella redan nu? Är det okej att riskera elevers trygghet och välmående för att man personligen har skäl till att vilja ha kvar vissa lärare? Fritt fram att diskutera!
 
Vi ses i Midnattsduellen nästa vecka!