Norbert - den norske ryggdraken

Nytt avsnitt! Som ni märker har jag äntligen börjat få upp tempot igen. Vi har nu nått fram till kapitel 14 och det är hög tid att prata lite drakar!
 
Till ingens förvåning är det seriens mest sympatiske brottsling som står i händelsernas centrum. Det är svårt att inte tycka om Hagrid - redan i kapitel 4, när han sätter snorungen Dudley på plats, blir han en hjälte. Trots det kan man inte riktigt, som professor McGonagall redan i seriens allra första kapitel påpekar, blunda för att han beter sig tämligen oförsiktigt åt. I dagens kapitel har han kommit på den kanske inte helt briljanta idén att skaffa sig en drake, något som strider mot trollkarlslagarna. Yes, ni läste rätt. En av seriens ändå ganska få uttryckliga juridiska hänvisningar!! Här har vi en potentiellt mycket intressant diskussion om hur lagstiftningen går till i trollkarlsvärlden, men den tänkte jag återkomma till i ett senare kapitel i serien. Sug på karamellen tills dess...
 
Tråkigt nog får vi inte veta något om straffskalor eller liknande i kapitlet, utan vi får nöja oss med upplysningen att det är olagligt att ha en drake som husdjur (tack Ron!). En titt i Fantastic Beasts and where to find them avslöjar dock att drakar är XXXXX-klassificerade, vilket motsvarar "Known wizard killer/impossible to train or domesticate". Drakägg, som är det Hagrid "vunnit" av en främling på puben, är dessutom "Class A Non-Tradeable Goods", vilket är den strängaste kategorin som är reserverad för extremt farliga alternativt väldigt värdefulla varor. Det råder väl ingen större tvekan om vilket av fallen som är aktuellt här...
 
Inget snack alltså om att det är ett relativt allvarligt brott Hagrid begår. Att han låter drakägget kläckas och en drake leva i närheten av barn, som har än mindre chans än fullvuxna trollkarlar att skydda sig för det fall att draken skulle löpa amok, gör ju inte det hela bättre. Situationen kan applicerat på mugglarförhållanden närmast jämställas med att lärare på grundskolor skulle få för sig att ta med livsfarliga ormar till skolan. Något som åtminstone hade fått mig att lämna skolan illa kvickt.
 
Den naturliga följdfrågan blir då vilka arbetsrättsliga konsekvenser Hagrids handlande skulle kunna få (vi får här bortse från det faktum att Dumbledore är totalt blind när det kommer till Hagrids brister). Många arbetsgivare skulle nog i detta läge vilja bli av med arbetstagaren. Vi kan utgå ifrån att Hagrid, efter att ha haft sin position i ca 50 år, har en tillsvidare-anställning. Det finns två vägar att bli av med en arbetstagare; uppsägning eller avskedande. Båda formerna innebär att den anställde skiljs från sin tjänst, men vid en uppsägning har arbetstagaren kvar vissa rättigheter som inte gäller vid ett avskedande (främst beträffande lön). Enligt 7 § lagen om anställningsskydd ("LAS") måste en uppsägning måste vara sakligt grundad. Som saklig grund klassas normalt arbetsbrist eller, som är aktuellt i detta fall, personliga skäl. Vid en bedömning av om saklig grund föreligger måste en mängd omständigheter vägas samman, bland annat hur allvarlig förseelsen är och om det är fråga om ett enstaka tillfälle eller upprepade handlingar. Att Hagrids förseelse är relativt grov - det rör sig inte om mildare former av misskötsamhet utan ett direkt brott som dessutom potentiellt utsätter barn för fara - talar för en uppsägning. Även om det är första gången han får tag på just en drake är det knappast första gången han har en lite väl nära relation med livsfarliga djur (spoiler alert - Aragog...).
 
Enligt 18 § LAS skulle även ett avsked kunna komma ifråga, om förseelsen innebär ett grovt åsidosättande av arbetstagarens förpliktelser mot arbetsgivaren. Att begå en brottslig handling är inte per automatik grund för avskedande utan kraven är högt ställda (se t.ex. AD 1996 nr. 55, där en kommun inte ansågs ha rätt att avskeda en lärare som enligt påståenden hade utsatt elever för sexuella trakasserier). Att Hagrids handlande skulle kunna innebära fara för barn är dock en försvårande omständighet som skulle kunna tala för ett avskedande. Å andra sidan kan man som försvarare av Hagrid argumentera för att draken trots allt var nykläckt och långt ifrån fullvuxen, vilket också innebär att den inte på långt när är lika farlig som en fullvuxen drake (enligt FBAWTFT börjar exempelvis den norska ryggdrakar att spruta eld först vid 1-3 månaders ålder).
 
Vad tycker ni - är Dumbledore för lam med Hagrid eller är Hagrids agerande med draken inte så farligt? Någon som är väl bevandrad i arbetsrätt och kan ge oss en närmare bedömning av om det finns grund för avskedande eller uppsägning?
 
Vi närmar oss nu upplösningen av första boken! I nästa kapitel tar vi oss in i den förbjudna skogen - och jo, ni vill vara med då, trots alla hemska varelser som döljer sig där...arbets