Quidditch

Jag är tillbaka! Den senaste månaden har jag i det närmaste varit att likna vid Hermione under examensperioden. Komplett kaos. Det vore en överdrift att säga att allt nu är lugnt, men jag tycker ni har väntat länge nog. Bästa läsare... let's play some quidditch!
 
Inför Harrys första quidditchmatch lånar han den magiska (pun intended) boken Quidditch through the Ages från skolans bibliotek. Han kommer dock inte många sidor innan Snape, osympatisk som vanligt, konfiskerar boken med den något svaga anledningen att biblioteksböcker inte får medtas utomhus. Hur ska vi juridiskt bedöma Snapes agerande här, om vi förutsätter att det inte finns någon skolregel om att biblioteksböcker inte får tas med utanför och lärare har rätt att konfiskera dem? Straffrättsexperter därute - kan vi få in detta under egenmäktigt förfarande? (Någon stöld blir det väl knappast talan om, eftersom ingenting sägs om att Harry lider någon ekonomisk skada av det hela - vilket är en förutsättning för att någon ska kunna dömas för stöld). För detta krävs enligt straffbestämmelsens ordalydelse (se 8 kap. 8 § brottsbalken) att Snape olovligen har tagit något som "annan tillhör". Ja, vi kan väl konstatera att boken inte tillhör Snape. Som försvarare för Snape skulle jag dock hävda att boken tillhör skolan, och att Snape agerar som representant för skolan. Osäker på om detta skulle hålla dock - straffrättare, I await your response!
 
Nåväl, nu är ju Harry en naturbegåvning när det kommer till quidditch, så trots sin ringa ålder, storlek och kanske tack vare att han är vår hjälte så fångar han naturligtvis kvicken i sin första match och tar hem segern för sitt lag (Gryffindor!). Under matchen inträffar ett nätt litet mordförsök från professor Quirell och Hermione tänder eld på Snapes kläder i tron att det är denne som försöker mörda Harry. Nåväl, dessa incidenter är straffrättsligt ganska tråkiga så vi gör ingen vidare analys av dem - jag nöjer mig med att konstatera att Hermione, oaktat sin ålder, skulle undgå ansvar p.g.a. så kallad faktisk villfarelse - d.v.s. hon trodde att hon handlade i nödvärn mot Snape.
 
Det faktum att Harry inte fångar kvicken i traditionell bemärkelse (med händerna) leder till viss irritation från motståndarna (Slytherin) som argt menar att han "inte fångade kvicken - han svalde den nästan". Detta blir inget större problem eftersom det tydligen är fullt tillåtet att fånga kvicken även med munnen. Här tänkte jag dock ta tillfället i akt att introducera de läsare som inte är helt bevandrade i juridiken till klassisk lagtolkning! Hur gör man när lagtexten säger att om förutsättning X är uppfylld så händer Y, men man har att göra med förutsättning Z - som dock liknar förutsättning X? Ja, det beror, som så ofta i juridiken, väldigt mycket på. I quidditchfallet är det relativt enkelt - kvicken ska "fångas". Det sägs ingenting om hur, vilket gör det lätt för domaren att säga att det är helt egalt om det sker med händerna eller med munnen. En tolkning av ordalydelsen, vilket alltid är den naturliga utgångspunkten, ger oss svaret. Tänk er dock situationen att reglerna säger "den som först fångar kvicken i sin hand får 150 poäng och avslutar matchen". Hur ska vi då göra? En tolkning e contrario - motsatsvis - av ordalydelsen ger oss då svaret att Harrys lag inte får 150 poäng i den sekund han har kvicken i sin mun. En extensiv tolkning däremot skulle innebära att det vore okej - man sträcker tolkningen en bit utanför den direkta ordalydelsen, till närliggande situationer. I sportsituationer skulle jag säga att det ligger närmast till hands att tolka reglerna restriktivt. Lucky enough för Harry (och för ploten i sista boken) var reglerna här så brett utformade att någon tolkning inte behövde göras.
 
Med det vill jag önska er en magisk jul! Tack för att ni hängt med denna höst, ursäkta min frånvaro senaste månaden och häng gärna med framöver - vi har mycket att se fram emot! Om ni har förslag på aspekter ni vill att jag tar upp, eller rentav känner att ni själva vill bidra med ett inlägg (jag vet att diverse mycket kompetenta jurister följer denna blogg!) är det bara att skicka en ugg.... ett mail.