Kråkboet

Då var det äntligen dags! Back to wizards and witches and magical beasts, to goblins and ghosts and to magical feasts... Om ni behöver komma i stämning inför höstens första djupdykning i juridiska problem har ni bästa uppladdningen här: https://www.youtube.com/watch?v=wmwM_AKeMCk
 
Redo? Då kör vi!
 
Harrys sommarlov är ännu inte över. Inlåst på Privet Drive efter det lilla missödet med tårtan och Vernons uteblivna superavtal ser läget mörkt ut. Räddningen kommer dock i form av Ron, Fred och George, som i en flygande Ford Anglia bestämmer sig för att befria Harry. Tråkigt nog är bilen olaglig, eftersom det utgör ett missbruk av mugglarprodukter att förtrolla mugglarobjekt.Om vi får tro Ron (vilket man inte alltid ska göra) så begår de dock ingen brottslig handling eftersom det inte är de själva som förtrollat bilen. Om detta påstående är korrekt ter det sig som en något märklig lucka i lagstiftningen. Jämför med situationen att det enligt svensk lag vore förbjudet att tillverka skjutvapen men fritt fram att använda dem - onekligen en märklig situation som skulle öppna upp för många kringgåenden av lagstiftningen. Syftet med att förbjuda att mugglarprodukter förtrollas är rimligtvis att förhindra att mugglare använder dem av misstag, och att de uppsåtligen eller av misstag medför att mugglare uppmärksammas på den magiska världens existens. Utifrån detta borde ett brukande av de förtrollade produkterna medföra större problem än själva förtrollningen - så länge bilen bara hade stått i familjen Weasleys garage hade den knappast medfört några större risker.
 
Arthur Weasley hävdar sedermera även att kryphålet i lagen består i att det är tillåtet att förtrolla mugglarprodukter, så länge man inte har för avsikt att använda dem. Detta faller inte i god jord hos hans hustru Molly, som ilsket anklagar Arthur för att själv ha smugit in detta kryphål när han skrev lagen. Det är inte någon speciellt kvalificerad gissning att Molly har helt rätt i detta, men vad som är mer intressant är vad denna kommentar säger oss om trollkarlsvärldens lagstiftningsprocedur! Arthur, såsom anställd på Ministeriets avdelning för missbruk av mugglarprodukter författar alltså själv lagar. Här ser vi en potentiell skillnad i den s.k. normhierarkin jämfört med svensk rätt, där lagar stiftas av folkvalda representanter (riksdagen) och inte av enskilda tjänstemän på myndigheter. Det är förvisso väldigt vanligt att myndigheter utfärdar olika regler, s.k. föreskrifter, men detta sker efter delegation från riksdag och regering och är underordnade såväl lagar som förordningar (som utfärdas av regeringen). Såvida uttrycket "lag" inte har en annan innebörd i trollkarlsvärlden än enligt svensk rätt kan vi konstatera att enskilda tjänstemän har givits en mycket stor makt i trollkarlsvälden. Detta är en ordning som kanske fungerar relativt väl så länge det är godhjärtade människor som Arthur Weasley som stiftar lagarna, men som vi kommer att se flertalet gånger senare i serien är det också ett system som lätt kan missbrukas och förenkla mörkare krafters väg till makten.
 
Vad tror ni om lagstiftningsproceduren i trollkarlsvärlden - en fördel att trollkarlar som är väl insatta och jobbar heltid med ett visst område också stiftar lagar om det, eller en instabil och odemokratisk ordning?
 
I nästa avsnitt är det dags att introducera en av seriens skönaste bad-guys, den alltid lika charmige Lucius Malfoy! Det känns fint att vi nu dragit igång hösten och Chamber of Secrets ordentligt - nörda på så är jag snart tillbaka med mer härlig HP-juridik!all