Allhelgonafesten

Egentligen hade jag tänkt att publicera detta inlägg lagom till Halloween, men de senaste veckorna har jag haft fullt sjå med de inkomstbringande juridiska aktiviteterna som jag också ägnar mig åt. Jag har fått förslag om att använda bloggen som inkomstkälla men det är big no no - Warner Brothers skulle vara på mig om varumärkesintrång direkt. Nu skulle jag ju visserligen kunna be några kompetenta immaterialrättsexperter om hjälp att vinna ett sånt case, men det känns inte riktigt värt mödan...
 
Vi har nu alltså kommit fram till allhelgonafesten, och de ganska omfattande säkerhetsbrister som finns på Hogwarts visar sig än en gång. Mitt i den härliga måltiden kommer professor Quirrell inrusande och skriker att ett troll tagit sig in och befinner sig i fängelsehålorna. Som vi senare får veta har detta troll inte bara "råkat" ta sig in, utan fått ganska god hjälp av professor Quirrell (och Voldemort) själv.
 
Om vi nu tänker oss att vi straffrättsligt vill komma åt någon här - hur gör vi då? Tja, först får vi börja med att fråga oss vilka brott som är tänkbara, vilket i sig förutsätter att vi vet något om trollet och dennes beteende. Det sistnämnda är ganska lätt - det framgår uttryckligen att det kraschar ett badrum (skadegörelse) och inte är långt ifrån att ta livet av Hermione, Harry och Ron (minst framkallande av fara för annan, potentiella brott innefattar även försök till mord/dråp eller försök till grov misshandel). Troll klassificeras i "Fantastic beasts and where to find them" som "...often violent and unpredictable" och bergstroll - som vi har att göra med här, beskrivs i förhållande till övriga arter (skogs- respektive flodtroll) som "...the largest and most vicious". Troll klassificeras som XXXX på en skala uppgående till XXXXX, vilket innebär "Dangerous/ requires specialist knowledge / skilled wizard may handle". 
 
Skilled wizard may handle. Det låter med andra ord som att varelsen ifråga utgör ett hot mot 11-åringar som lärt sig magi i ca två månader. Eller uttryckt på följande sätt - det här är inget gulligt husdjur Quirrell släpper in, snarare en potentiell mördarmaskin. Om vi tänker oss att trollet faktiskt hade lyckats orsaka personskada - hade Quirell kunnat dömas för det? Min gissning är ja. Rekvisiten för t.ex. mord är att man ska ha berövat en annan människa livet. Detta kräver inte att man själv fysiskt slagit ihjäl någon, utan om man använder sig av ett redskap (i detta fall ett troll) för att uppnå syftet är det tillräckligt. Det kan dock bli lite problem med det subjektiva rekvisitet för mord, som ju är uppsåt. För att uppsåt ska vara uppfyllt krävs numera enligt svensk rätt att förövaren åtminstone haft s.k. likgiltighetsuppsåt, vilket innebär att man ska ha insett risken för att en fara ska förverkligas (d.v.s. risken att någon skulle dö), samt varit likgiltig inför denna följd (d.v.s. man har gett blanka fan i att någon kunnat dö). Quirrell släpper in trollet för att ostört kunna ta sig till den förbjudna korridoren - d.v.s. hans direkta syfte med att släppa in trollet är inte att orsaka personskador. Om han däremot bedöms ha insett den risken (vilket han bör ha gjort med tanke på att han är lärare i försvar mot svartkonster...) och varit likgiltig inför att den förverkligas, kan han dömas för mord trots brist på direkt uppsåt.
 
Lyckligtvis klarar sig ju nu alla oskadda ur det hela, och tack vare det fina med magi blir det heller inga problem med vem som ska ersätta den skadade toaletten (vi kan förutsätta att Dumbledore & Co fixar den reparationen tämligen enkelt). Hade det blivit kostnader är det väl tämligen obvious att Quirrell fått stå för dessa, men hur är det med trollet - kan detta åläggas något ansvar? Njae, utifrån vad som står att läsa i "Fantastic beasts and where to find them" är jag tveksam till om det har tillräckligt hög intelligens för att kunna hantera och inse konsekvensen av sina handlingar. Jag citerar; "Troll representatives were....judged not to understand anything that was being said to them; they were therefore classified as 'beasts'". Vi kan här jämföra med de svenska reglerna beträffande skadestånd. Trots att ingen under 15 år kan dömas för brott så kan man åläggas att utge skadestånd för skada som man orsakat. I praxis sägs att culpa (oaktsamhet, vårdslöshet) kan ligga så små barn som 3-åringar till last (rätta mig om jag har fel Mårten Schultz...). Mindre barn än så anses dock inte ha nått sådan mognad att de kan förstå sina handlingar. Alltså; har ni en 7-åring som går bananas i en porslinsbutik så kan barnet bli skadeståndsskyldigt (och troligen solidariskt med er som föräldrar då ni varit culpösa när ni inte haft bättre koll på er unge), medan 2-åringen som sitter i barnvagnen, fäktar med armarna och slår ner lite glas inte blir det.
 
Det var allt för den här gången! I nästa kapitel ska vi ge oss in i sportens underbara värld.skades