Kråkboet

Då var det äntligen dags! Back to wizards and witches and magical beasts, to goblins and ghosts and to magical feasts... Om ni behöver komma i stämning inför höstens första djupdykning i juridiska problem har ni bästa uppladdningen här: https://www.youtube.com/watch?v=wmwM_AKeMCk
 
Redo? Då kör vi!
 
Harrys sommarlov är ännu inte över. Inlåst på Privet Drive efter det lilla missödet med tårtan och Vernons uteblivna superavtal ser läget mörkt ut. Räddningen kommer dock i form av Ron, Fred och George, som i en flygande Ford Anglia bestämmer sig för att befria Harry. Tråkigt nog är bilen olaglig, eftersom det utgör ett missbruk av mugglarprodukter att förtrolla mugglarobjekt.Om vi får tro Ron (vilket man inte alltid ska göra) så begår de dock ingen brottslig handling eftersom det inte är de själva som förtrollat bilen. Om detta påstående är korrekt ter det sig som en något märklig lucka i lagstiftningen. Jämför med situationen att det enligt svensk lag vore förbjudet att tillverka skjutvapen men fritt fram att använda dem - onekligen en märklig situation som skulle öppna upp för många kringgåenden av lagstiftningen. Syftet med att förbjuda att mugglarprodukter förtrollas är rimligtvis att förhindra att mugglare använder dem av misstag, och att de uppsåtligen eller av misstag medför att mugglare uppmärksammas på den magiska världens existens. Utifrån detta borde ett brukande av de förtrollade produkterna medföra större problem än själva förtrollningen - så länge bilen bara hade stått i familjen Weasleys garage hade den knappast medfört några större risker.
 
Arthur Weasley hävdar sedermera även att kryphålet i lagen består i att det är tillåtet att förtrolla mugglarprodukter, så länge man inte har för avsikt att använda dem. Detta faller inte i god jord hos hans hustru Molly, som ilsket anklagar Arthur för att själv ha smugit in detta kryphål när han skrev lagen. Det är inte någon speciellt kvalificerad gissning att Molly har helt rätt i detta, men vad som är mer intressant är vad denna kommentar säger oss om trollkarlsvärldens lagstiftningsprocedur! Arthur, såsom anställd på Ministeriets avdelning för missbruk av mugglarprodukter författar alltså själv lagar. Här ser vi en potentiell skillnad i den s.k. normhierarkin jämfört med svensk rätt, där lagar stiftas av folkvalda representanter (riksdagen) och inte av enskilda tjänstemän på myndigheter. Det är förvisso väldigt vanligt att myndigheter utfärdar olika regler, s.k. föreskrifter, men detta sker efter delegation från riksdag och regering och är underordnade såväl lagar som förordningar (som utfärdas av regeringen). Såvida uttrycket "lag" inte har en annan innebörd i trollkarlsvärlden än enligt svensk rätt kan vi konstatera att enskilda tjänstemän har givits en mycket stor makt i trollkarlsvälden. Detta är en ordning som kanske fungerar relativt väl så länge det är godhjärtade människor som Arthur Weasley som stiftar lagarna, men som vi kommer att se flertalet gånger senare i serien är det också ett system som lätt kan missbrukas och förenkla mörkare krafters väg till makten.
 
Vad tror ni om lagstiftningsproceduren i trollkarlsvärlden - en fördel att trollkarlar som är väl insatta och jobbar heltid med ett visst område också stiftar lagar om det, eller en instabil och odemokratisk ordning?
 
I nästa avsnitt är det dags att introducera en av seriens skönaste bad-guys, den alltid lika charmige Lucius Malfoy! Det känns fint att vi nu dragit igång hösten och Chamber of Secrets ordentligt - nörda på så är jag snart tillbaka med mer härlig HP-juridik!all
 
 
1 Amanda:

skriven

Men har trollkarlsvärlden ens folkvalda representanter?Det känns inte som ett helt demokratiskt samhälle, ens innan bok 7.

Svar: Nej det är mycket oklart - Wizengamot finns ju men det nämns inte om de bara fungerar som domstol eller som kombinerad domstol och parlament (vilket såklart är ett problem i sig!)
Christine Stridsberg

2 Micke:

skriven

Jag kan inte påminna mig någonstans från bokserien att det skulle finnas någon sorts trollkarlsparlament (än mindre ett demokratiskt valt sådant) vilket tyder på att trollkarlsvärlden är någon sorts diktatur, vilket kanske förklarar hur snabbt och enkelt civilisationens fiende kan ta över. I den typen av samhälle är det kanske inte orimligt att det är tjänstemän som stiftar lagar.

3 Sven:

skriven

Nu var det inte direkt igår jag läste det aktuella kapitlet, så den här funderingen kanske inte håller vid en jämförelse med kanon.

Vet vi i vilken egenskap Arthur skrev lagen? En välvillig tolkning skulle nämligen vara att han stod för den rent tekniska utformningen, på samma sätt som tjänstemännen på våra departement gör, varpå sedan den lagstiftande auktoriteten (vilken det nu är i trollkarlsvärlden) utfärdade lagen (utan att ett lagrådsliknande organ påpekade den rätt uppenbara luckan) på ren rutin.

En annan, rätt närliggande tolkning är att Arthur som expert på ämnet anlitades för att göra en utredning (typ SOU) och komma med förslag på lagstiftning, varpå, som ovan, lagstiftaren använde förslaget utan att bry sig om att kvalitetskontrollera särskilt noga (jag misstänker att mugglaraktiviteter behandlas något styvmoderligt från lagstiftarens sida).

Som Amanda skriver så är det väl tveksamt om trollkarlsvärlden överhuvudtaget är demokratisk, vilket gör det lite trist att kritisera lagstiftningstekniken utifrån det perspektivet. Däremot kan vi nog konstatera att det ser ut som att trollkarlsvärldens rättssystem fungerar ganska illa, såväl vad gäller rättssäkerhet som rättseffektivitet. Att Arthur som expert är med och utformar lagar inom sitt område är givetvis utmärkt, men att han kommer undan med att bygga in kryphål för sig själv tyder på att det saknas kontrollmekanismer i lagstiftningsarbetet.

Svar: Mycket bra poänger Sven! I den svenska versionen är det beskrivet som att Arthur "skrev" lagen. Det är verkligen inte en helt otänkbar tolkning att han fick snickra ihop det hela men att t.ex. Wizengamot bara klubbade igenom den trots att den uppenbart var undermålig. Tyvärr har jag inte den engelska originaltexten till hands nu, men jag ska undersöka hur det är formulerat där!
Christine Stridsberg

4 Marten:

skriven

Jag har inte heller läst boken på mycket länge, men jag är inne på samma spår som Sven. Mugglaravdelningen tycks vara ganska liten och oprioriterad, i och med att Mr Weasley tycks vara lite halvchef, och ändå inte tjäna några pengar att tala om. Om inte annat är han den enda experten på mugglarteknologi vi någonsin ser. Rimligen har han som en av få tjänstemän stora möjligheter att påverka slutprodukten genom att komma med förslag. Är det ingen som bryr sig om det på högre nivå är det ganska troligt att de bara följer förslag från tjänstemännen, vilket innebär att Mr Wesley skulle kunna smyga in lite vad han vill så länge det inte blir alltför iögonfallande. Antagligen är det någon högre beslutsfattare som slår fast regleringen, men det är inte omöjligt att tjänstemännen har stort inflytande.

Trollkarsvärlden tycks för övrigt vara ytterst illegitim regim, i vart fall om man följer modern statsvetenskap. Det verkar inte finnas någon form av val. Inte heller verkar det förekomma debatt av något slag. Efter en koll på wikin verkar det finnas en hel del tidningar i trollkarlsvärden, och någon av dem verkar rentav ha visst akademiskt perspektiv, men att det skulle förekomma debatt om hur trollkarlsvärlden ska styras finns det inga tecken på. Ministeriet verkar ha närmast obegränsad makt, men de följer inga konstitutionella spelregler, och det finns ingen förutsebarhet. De stackars trollkarlarna har inga val, inga möjligheter att komma till tals offentligt och ingen möjlighet att hålla koll på hur processen ser ut hos de som bestämmer. Nog för att det är en liten värld och alla verkar nästan känna alla, men att de bara accepterar systemet är egentligen ganska konstigt.

Svar: Mycket bra kommentarer, håller helt med! Jag kommer att få tillfälle att återkomma till det väldigt instabila och odemokratiska styret framöver :)
Christine Stridsberg

5 Malin:

skriven

Det känns ju lite som att Ministeriet+Wizengamot är både riksdag, regering, landsting och Gud vet allt hoptryckt till ett. Med tanke på att trollkarlssamhället känns rätt litet (Det nämns väl att de inte är överdrivet många) finns det väl inte direkt behov av regionala instanser som typ kommuner etc. Så jag kan mycket väl tänka mig att den som basar över det departementet även skriver ihop lagen på området, och som det diskuterats ovan så är det sen någon mer högt uppsatt som klubbar igenom, förmodligen Wizengamot eller Ministern själv? Så det är nog inte helt omöjligt att Arthur lyckades smyga in både det ena och det andra.

Kommentera här: