Norbert - den norske ryggdraken

Nytt avsnitt! Som ni märker har jag äntligen börjat få upp tempot igen. Vi har nu nått fram till kapitel 14 och det är hög tid att prata lite drakar!
 
Till ingens förvåning är det seriens mest sympatiske brottsling som står i händelsernas centrum. Det är svårt att inte tycka om Hagrid - redan i kapitel 4, när han sätter snorungen Dudley på plats, blir han en hjälte. Trots det kan man inte riktigt, som professor McGonagall redan i seriens allra första kapitel påpekar, blunda för att han beter sig tämligen oförsiktigt åt. I dagens kapitel har han kommit på den kanske inte helt briljanta idén att skaffa sig en drake, något som strider mot trollkarlslagarna. Yes, ni läste rätt. En av seriens ändå ganska få uttryckliga juridiska hänvisningar!! Här har vi en potentiellt mycket intressant diskussion om hur lagstiftningen går till i trollkarlsvärlden, men den tänkte jag återkomma till i ett senare kapitel i serien. Sug på karamellen tills dess...
 
Tråkigt nog får vi inte veta något om straffskalor eller liknande i kapitlet, utan vi får nöja oss med upplysningen att det är olagligt att ha en drake som husdjur (tack Ron!). En titt i Fantastic Beasts and where to find them avslöjar dock att drakar är XXXXX-klassificerade, vilket motsvarar "Known wizard killer/impossible to train or domesticate". Drakägg, som är det Hagrid "vunnit" av en främling på puben, är dessutom "Class A Non-Tradeable Goods", vilket är den strängaste kategorin som är reserverad för extremt farliga alternativt väldigt värdefulla varor. Det råder väl ingen större tvekan om vilket av fallen som är aktuellt här...
 
Inget snack alltså om att det är ett relativt allvarligt brott Hagrid begår. Att han låter drakägget kläckas och en drake leva i närheten av barn, som har än mindre chans än fullvuxna trollkarlar att skydda sig för det fall att draken skulle löpa amok, gör ju inte det hela bättre. Situationen kan applicerat på mugglarförhållanden närmast jämställas med att lärare på grundskolor skulle få för sig att ta med livsfarliga ormar till skolan. Något som åtminstone hade fått mig att lämna skolan illa kvickt.
 
Den naturliga följdfrågan blir då vilka arbetsrättsliga konsekvenser Hagrids handlande skulle kunna få (vi får här bortse från det faktum att Dumbledore är totalt blind när det kommer till Hagrids brister). Många arbetsgivare skulle nog i detta läge vilja bli av med arbetstagaren. Vi kan utgå ifrån att Hagrid, efter att ha haft sin position i ca 50 år, har en tillsvidare-anställning. Det finns två vägar att bli av med en arbetstagare; uppsägning eller avskedande. Båda formerna innebär att den anställde skiljs från sin tjänst, men vid en uppsägning har arbetstagaren kvar vissa rättigheter som inte gäller vid ett avskedande (främst beträffande lön). Enligt 7 § lagen om anställningsskydd ("LAS") måste en uppsägning måste vara sakligt grundad. Som saklig grund klassas normalt arbetsbrist eller, som är aktuellt i detta fall, personliga skäl. Vid en bedömning av om saklig grund föreligger måste en mängd omständigheter vägas samman, bland annat hur allvarlig förseelsen är och om det är fråga om ett enstaka tillfälle eller upprepade handlingar. Att Hagrids förseelse är relativt grov - det rör sig inte om mildare former av misskötsamhet utan ett direkt brott som dessutom potentiellt utsätter barn för fara - talar för en uppsägning. Även om det är första gången han får tag på just en drake är det knappast första gången han har en lite väl nära relation med livsfarliga djur (spoiler alert - Aragog...).
 
Enligt 18 § LAS skulle även ett avsked kunna komma ifråga, om förseelsen innebär ett grovt åsidosättande av arbetstagarens förpliktelser mot arbetsgivaren. Att begå en brottslig handling är inte per automatik grund för avskedande utan kraven är högt ställda (se t.ex. AD 1996 nr. 55, där en kommun inte ansågs ha rätt att avskeda en lärare som enligt påståenden hade utsatt elever för sexuella trakasserier). Att Hagrids handlande skulle kunna innebära fara för barn är dock en försvårande omständighet som skulle kunna tala för ett avskedande. Å andra sidan kan man som försvarare av Hagrid argumentera för att draken trots allt var nykläckt och långt ifrån fullvuxen, vilket också innebär att den inte på långt när är lika farlig som en fullvuxen drake (enligt FBAWTFT börjar exempelvis den norska ryggdrakar att spruta eld först vid 1-3 månaders ålder).
 
Vad tycker ni - är Dumbledore för lam med Hagrid eller är Hagrids agerande med draken inte så farligt? Någon som är väl bevandrad i arbetsrätt och kan ge oss en närmare bedömning av om det finns grund för avskedande eller uppsägning?
 
Vi närmar oss nu upplösningen av första boken! I nästa kapitel tar vi oss in i den förbjudna skogen - och jo, ni vill vara med då, trots alla hemska varelser som döljer sig där...arbets
 
 
1 David:

skriven

Det här är så bra! Borde sätta min styrelse på att läsa det för att få koll på arbetsrätt!

Angående Dumbledore, tja, det är ju onekligen en del daltande... Å andra sidan kanske man kan tänka att det är svårt att hinna en ersättare? Det är ju ingen enkel uppgift att vakta förbjudna skogen...

2 Sven:

skriven

Kul att du fått upp takten igen, Christine! Angående Dumbledores ovilja att ta tag i arbetsmiljöproblemet Hagrid så drar jag mig till minnes någonting om att den utan skuld skall kasta den första stenen i glashuset. Dumbledore är ju inte direkt främmande för att själv skapa farliga situationer för eleverna. Inte så juridiskt, men ganska mänskligt.

En liten fundering om förbudet mot att handla med drakägg, som bygger på att det är reglerat i brittisk (magisk) rätt.

Är det verkligen förenligt med den EU-rättsliga principen om fri rörlighet för varor på den inre marknaden? Nu är ju Norbert visserligen av norsk härkomst (här förutsätter jag alltså att ägget är lagt i Norge, men vet inte om jag minns rätt), men eftersom Norge är en del av EES så omfattas varor därifrån av den fria rörligheten. Av artikel 34 FEUF följer att importförbud (vilket ju ett handelsförbud blir i det här fallet) är förbjudna. Emellertid finns det lyckligtvis en möjlighet att ändå införa ett importförbud med stöd av artikel 36 FEUF, förutsatt att det går att hänvisa till något av de skyddsintressen som anges där. I det här fallet torde skyddet för människors liv och hälsa aktualiseras, vilket innebär att det finns ett visst utrymme för att reglera handel med drakägg.

Problemet är dock i vanlig ordning den ständiga proportionalitetsprincipen, vilken ju måste iakttas varje gång en medlemsstat försöker leka självständig. Om jag inte minns alldeles fel så måste medlemsstaten i ett sådant här fall visa att åtgärden är nödvändig, ändamålsenlig och att det eftersträvade målet (alltså skydd för människors liv och hälsa i det här fallet) inte går att uppnå med mindre ingripande medel. Dessutom måste den förstås visa att det faktiskt föreligger någon sorts risk för människors liv och hälsa kopplat till drakar. Det senare lär väl inte vara något större problem så länge man inte kallar in Hagrid som sakkunnig. Men man kan fråga sig om inte det mål man rimligen måste ha (att undvika lösspringande fullvuxna drakar) verkligen kräver ett förbud mot handel med ägg. Man kan ju tänka sig att endera omgärda handeln med diverse licenser och andra kontrollmekanismer, eller att förbjuda uppfödande av drakar istället.

Nu är det ju inte så enkelt att det bara finns fördragsbestämmelser i unionen, det finns ju dessutom en uppsjö av olika rättsakter på lägre nivå, vilka vanligtvis är fullständigt omöjliga att få överblick över. För den här diskussionen bör Rådets förordning (EG) 338/97 vara av intresse. Den har till syfte att "skydda arter av vilda djur och växter och säkerställa deras bevarande genom kontroll av handeln med dem", allt enligt sin första artikel. Det låter ju onekligen som en öppning för det diskuterade förbudet. Problemet är dock att förordningen bara omfattar de arter som anges i bilagorna. Av någon anledning har jag känslan av att norska ryggdrakar inte tas upp där.

Som synes kommer jag inte riktigt fram till någon slutsats, men någon som faktiskt tycker att EU-rätt är roligt kanske kan bygga vidare på resonemangen. Själv måste jag gå och hantera de allergiska utslag jag får av eurlex.

Svar: Underbart Sven!! EU-rätt är inte heller min starka sida, jag beundrar verkligen att du utsatte dig för eurlex!
Christine Stridsberg

3 Herr V:

skriven

Jag jobbar varken med straff eller arbetsrätt så detta är baserat på vad jag minns från utbildningen. Först straffrättsligt kan man väcka frågan om faktisk villfarelse. Det framgår inte uttryckligen hur straffbudet är formulerat. Om det är typ "det är förbjudet att ha farliga djur" så skulle Hagrid kunna hävda att han inte förstod att Norbert var farlig och att han därför inte hade uppsåt.

För det andra, är vi ens säkra på att det är ett brott? Bara för att något är olagligt behöver det ju inte vara brottsligt (källa: en jvla massa lagar). För att dra en parallell till den svenska djurskyddslagen så är det bara vissa brott mot djurskyddet som är straffbara medan andra sanktioneras med t.ex. Djurförbud. Under min notarietid hade vi bl.a. Ett rätt stökigt mål om en kvinna som hade typ 30 hundar och 40 katter. Hon behandlade djuren väl så det var inte fråga om djurplågeri, men eftersom hon inte bedömdes uppfylla lagens krav på professionell djurhållning (för små utrymmen, otillräcklig tillsyn m.m.) så beslutade Lst att hon bara fick ha 10 hundar. Sammanfattningsvis kanske Hagrid inte ens begått ett brott.

För det tredje, om han nu begått ett brott, har det verkligen en så stark koppling till tjänsten att han ska kunna avskedas. Hagrid har ju inte tagit med sig något farligt djur till barnen (det kommer ju senare...) utan förvarar ägget och den lilla draken på en säker plats (nåja) i sin stuga och pysslar med den på sin fritid (för han har väl fritid, eller är han livegen och bryter mot EU-direktiven om minst 11 timmars dygnsvila?). Hagrids stuga är väl knappast en del av skolan även om den ligger på skolans område? Att han begår eventuella brott "privat" är ju något som borde tala mot avsked.

Ps, kul med nya inlägg

Svar: Intressanta synpunkter! Jag är relativt övertygad om att det är ett brott att inneha en drake, men när du säger det så minns jag i och för sig inte om jag läst det eller bara utgått ifrån det med tanke på hur extremt farliga och okontrollerbara de är. Tror heller inte att Hagrid skulle komma undan med att hävda att han inte förstått att de är farliga - han må vara lite naiv när det kommer till hans älskade djur, men så korkad är han inte.
Däremot håller jag med om att det kanske inte är tillräckligt för ett avskedande. Det ska vara just för att det är en så potentiellt stor risk för studenterna, men det finns ju omständigheter som talar till hans fördel - att han håller den i sin stuga där studenterna trots allt inte ska vara, att draken trots allt är liten och än så länge inte eldsprutande, etc. Så nej, jag är nog beredd att hålla med om att det inte är tillräckligt för avskedande. En varning vore nog ganska lagom.
Christine Stridsberg

4 Mogge:

skriven

Det känns som att Hagrid har nån festlokal utism/Asperger, hade han haft diagnosen på papper kan han då slippa straff eller få villkorligt?

Beskrivs det tydligt i lagen att även drakägg är förbjudna? Är det bara handel med drakägg som är förbjudet? Om svaret på den senare frågan är ja, så har vi precis hittat ett gigantiskt kryphål i lagen. Hagrid fick ju drakägget genom vinst i kortspel, vilket inte borde klassas som handel och därmed borde Hagrid hållas skadelös där. Dock så kan nog lotteriinspektionen ha en del att säga till om.

Om det är så att Hagrid har asperger/autism så kan han ju ha feltolkat lagen och bara trott att handel med drakar var förbjudet.

Det är bara mina tankar om våran store och naive vän.

5 Mogge:

skriven

Det ska självklart stå 'har nån form av autism/asperger' inte 'festlokal'..

6 Jennie:

skriven

Det är också intressant med klassifikationssystemet för förbjudna varor. Det verkar som om drakägg är klass A-varor. Betyder detta att det finns en lista över förbjudna handelsvaror, indelade i olika klasser?

Gör detta att det finns handel med ägg från magiska varelser som ännu inte lyckats föras in i systemet? Om magiskt framavlade basiliskdrakägg inte förts in, men någon trollkarl börjar sälja sådana ägg, betyder det att personen inte kan fällas då inget försäljningsförbud fanns vid tillfället för överlåtelsen? Har trollkarlsvärlden samma problem med att unga trollkarlar säljer framavlade monsterägg höger och vänster som mugglarvärlden har med designdroger som inte heller hunnit bli införda i förbud?

Det vore också intressant att veta vilka varor som ej får säljas på grund av att de är extremt värdefulla varor. Skulle inte de vises sten kunna vara införd i ett sådant system? Inga exempel ges i böckerna, så vitt jag kommer ihåg. Har jag missat något?

Svar: Mycket intressanta frågor! Jag har uppfattat det som att det finns en lista över förbjudna varor ja, däremot oklart vad som händer om något inte är infört men uppenbart borde vara det p.g.a exempvis farlighet eller att det har samma effekter/syften som andra förbjudna varor.
Christine Stridsberg

Kommentera här: