Det piskande pilträdet

Nu har det återigen blivit ett alltför långt uppehåll här. Hög tid att vi tar oss tillbaka till Hogwarts! Passande nog är det också vad Harry, Ron och fyra av Rons syskon ska göra. Innan vi sätter igång vill jag dock passa på att dedikera det här avsnittet till Jessika van der Sluijs, en fantastiskt härlig människa, jurist och HP-fan som nyligen blivit professor. Stort grattis Jessy - du kommer bli minst lika kickass som professor McGonagall!
 
Det här året hinner Harry inte ens ta sig tillbaka till Hogwarts innan kaoset är igång. De facto tar han sig överhuvudtaget inte igenom spärren till perrong 9 och 3/4. På något magiskt (pun intended) vis har spärren förseglat sig när han och Ron ska ta sig igenom den. I kaoset som uppstår skriker Harrys uggla Hedwig högt och någon muttrar något om "djurplågeri". Här har vi kapitlets första juridiska koppling! Jag hatar när folk använder juridiska termer på ett felaktigt sätt. Alltså verkligen, jag får utslag. Det är såklart oerhört drygt och överlägset av mig, men ändå. Vad är då djurplågeri i juridisk mening? Svaret hittar vi i brottsbalkens 16 kapitel, 13 §. Djurplågeri föreligger om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande. Att krascha in i en stenhård vägg med en uggla skulle väl i och för sig kunna gå in under "på annat sätt". Med tanke på att Hedwig befann sig i sin bur har jag dock svårt se att någon fysisk skada skulle ha uppkommit. Det skulle då möjligen vara om kraschen skrämmer henne så mycket att hon får psykiska skador av det (känns spontant något svårbevisat). I vilket fall som helst faller det hela på det s.k. subjektiva rekvisitet, d.v.s. att gärningen ska ha skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Kraschar Harry in i spärren med uppsåt att utsätta Heddwig för lidande? Knappast. Är det grovt oaktsamt att försöka ta sig igenom en spärr som fungerade utmärkt förra året och som resten av Rons familj just tagit sig igenom utan några skador? Nej. Slutsats, vi är inte i närheten av något djurplågeri. Mycket oförskämt av mugglaren att gå runt och skrika ur sig falska anklagelser på detta sätt. Det är nästan så att man blir lite sugen på att anmäla personen ifråga för förtal.
 
Efter att inte ha kommit igenom spärren och klockan har passerat elva drabbas Harry och Ron av viss panik. Panik, som vi alla kanske upplevt någon gång, får oss att begå dumma handlingar. Ron imponerar dock för en gångs skull och informerar Harry om att enligt paragraf 19 ("eller vilken det nu är i nån lag om undantag från...") har omyndiga trollkarlar rätt att utöva magi i nödsituationer. Med stöd av det, något bristfälliga, resonemanget bestämmer sig Harry och Ron för att ta den flygande Ford Anglian och helt sonika flyga till Hogwarts. Sagt och gjort. Tråkigt nog verkar Ron inte ha gjort någon vidare djupdykning i vad begreppet nöd i juridisk mening innebär. I svensk rätt förekommer begreppet som en ansvarsgrund både inom straffrätten och inom skadeståndsrätten. Begreppet återfinns i brottsbalken när det kommer till straffrätten men har ingen motsvarighet i skadeståndslagen. Något förenklat kan dock sägas att det skadeståndsrättsliga begreppet är likvärdigt med det straffrättsliga. "Nöd" definieras i 24 kapitlet 4 § brottsbalken som en situation när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. No offense Harry och Ron - jag förstår att det är en mycket obehaglig situation att riskera att missa den briljanta festmåltiden på Hogwarts - men det utgör knappast ett hot mot liv, hälsa eller egendom. Sen kan man ju såklart tycka att rätten till festmåltider borde vara ett av rättsordningen skyddat intresse (otroligt juridiskt uttryck förresten), men jag ställer mig ytterst tveksam till att så är fallet. Vore jag advokat för Harry och Ron efter denna incident skulle jag dock försöka trycka på brist i uppsåtsfrågan när det kommer till nöd. Nu blir det ganska komplicerad straffrätt av detta, men förutom att uppsåt måste föreligga till de direkta handlingar som utförts - t.ex. till att ha ihjäl en annan människa om man ska kunna dömas för mord - krävs också uppsåt i förhållande till att någon ansvarsfrihetsgrund inte förelegat. Här trodde Harry och Ron att en nödsituation förelåg, och man kan åtminstone diskutera om det verkligen ska gå ut över två 12-åringar att skolan eller deras vårdnadshavare inte tydligt förklarat i vilka situationer de får använda magi utanför skolan så länge de är omyndiga.
 
Som om de inte haft nog med problem denna dag avslutas dessutom bilfärden med att de slungas rakt in i ett våldsamt träd - det ökända piskande pilträdet. Harry och Ron klarar sig utan allvarligare fysiska skador, men sämre går det för Rons trollstav och för bilen. Här vill man såklart att någon ska få betala för eländet. Typ ett stort, rikt försäkringsbolag. Harry och Ron blir lite "ömma och blåslagna", vilket kan klassas som fysiska personskador. Sådana kan ersättas ur den trafikförsäkring som är obligatorisk att ha om man är ägare av en bil, vilket följer av 10 § 1 st trafikskadelagen. En förutsättning för detta är att bilen är i trafik när olyckan inträffar. Med tanke på den mycket generösa tolkning av begreppet "i trafik" som Högsta domstolen gjort (t.ex. ersättning till en person som halkade och slog sig när han skrapade rutorna på bilen) är det nog ingen tvekan om att det kravet är uppfyllt. Värre blir det med trollstaven och bilens skador, eftersom detta är s.k. sakskador (att skilja från personskador). Sådana ersätts bara ur trafikförsäkringen om de uppkommit till följd av trafik med annat motordrivet fordon, och det är föraren av det andra fordonet som är vållande (d.v.s har orsakat skadan). Ett piskande pilträd är inget motordrivet fordon. Här får Harry och Ron - och kanske framför allt mr Weasley såsom ägare av bilen - hoppas att han istället har en s.k. halvförsäkring eller helförsäkring som täcker denna typ av skador. Slutligen bör även nämnas att det för försäkringsbolagets del finns en möjlighet att kräva att ersättningen för personskadorna jämkas med hänsyn till medvållande från Harry och Rons sida. Sådan jämkning kan ske om de uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har medverkat till skadorna. Normalt brukar jämkning ske om en förare t.ex. varit rattfull eller på annat allvarligt sätt brutit mot trafikregler och därigenom bidragit till skadorna. Det kan förvisso anses som ganska klantigt att köra en olagligt förtrollad bil när man är 12 år och inte riktigt har tillräcklig magisk kunskap för att hantera oväntade situationer, men jag är tveksam till att det kvalificerar sig som grovt oaktsamt, vilket är ett högt ställt krav.
 
Vad tycker ni - hur hade ni agerat om ni vore advokater för Harry och Ron och skulle försvara deras beslut att ta bilen till Hogwarts? Hade ni som företrädare för ett försäkringsbolag varit sugna på att betala ersättning för skadorna som det piskande pilträdet? Här finns mycket att diskutera och kommentarfältet är the place to be!
 
I nästa avsnitt ska vi stifta närmare bekantskap med en av seriens verkliga original - professor Gilderoy Lockhart!
1 Emma:

skriven

Först och främst vill jag säga att jag älskar din blogg; pluggar själv juridik (termin 7) och har varit ett stort Harry Potter-fan sen jag var sju år ungefär.

Skulle antagligen också argumentera för nöd och uppsåtsrekvisitet (ytterst bra formulerat), men har några ytterligare tankar som poppade upp i skallen när jag läste (som en äkta blivande jurist tänker jag först säga att det är inte säkert att allt skulle bli tillämpligt i det här fallet, men ofta krävs diskussion fram och tillbaka för att kunna komma fram till den ultimata lösningen).

Först och främst kan det ju sägas att varken Ron eller Harry är straffmyndiga (BrB 1 kap. 6 §), vilket antagligen skulle göra att de som verkligen behöver en advokat är Arthur och Molly, dels för att det är deras bil och de är föräldrar till Ron, dels för att de har ansvaret även för Harry som har bott hos dem under slutet av sommaren. Självklart kan även Vernon och Petunia, i egenskap av Harrys vårdnadshavare, dras in i det hela, men om man tänker på trollkarlsdomstolens syn på mugglare (jfr Arabella Figg som är en ynk och hennes vittnesmål i femte boken) är det troligt att de slipper undan relativt lätt. Det kan också argumenteras att de inte anser att familjen Dursley är lämpliga vårdnadshavare enligt FB 10 kap. 6 §.

Bortsett från allt det finns i Sverige skolplikt under grundskolan (d.v.s. upp till 15-16 års ålder). Det ligger på vårdnadshavaren att se till att barnet går till skolan (kan annars leda till böter), vilket kan vara ett argument för Arthur och Molly om de skulle stå inför rätta. Om vi även bortser från att Ron och Harry inte är straffmyndiga kan det vara ett argument också för dem. Att familjen Weasley inte har det speciellt gott om pengar är nästan ett notoriskt faktum (in the words of Draco Malfoy "Think my name's funny, do you? No need to ask yours. Red hair... and a hand-me-down robe [indikerar lite pengar]. You must be a Weasley."), varför det kan tänkas att Ron ville skydda sina föräldrar mot böter när han och Harry inte kom till skolan. Har dessvärre inget belägg för detta, men att bevara familjer och främst barn står alltid högt i kurs. Om Arthur och Molly råkar ut för saftiga böter är det i slutändan deras många barn som drabbas. Det kan jämföras med migrationsrätten där förälder till utländskt barn i landet har rätt att få uppehållstillstånd (UtlL 5 kap. 3 § 4 p.).

Jag tänkte även på det piskande pilträdet och Snapes kommentar i kapitlet att Ron och Harry har skadat det. Nu slås det bort ganska snabbt eftersom pojkarna verkar ha blivit mer skadade av trädet än vice versa. Dock kan det tänkas att en fråga om skadestånd kan väckas. Dels har Ron och Harry agerat vårdslöst genom att köra en magisk bil, utan körkort eller tillstånd, som aldrig tidigare har flugit så långt och dels kan Hogwarts hållas ansvariga eftersom de har planterat ett träd på skolgården som slår alla som kommer i närheten. Tittar man på Dumbledores varningar i första boken nämns aldrig trädet, varför det är omöjligt för eleverna att känna till detta innan det är försent. Det kan vara så att dessa två tar ut varandra, men enligt min mening bör skadeståndet för Ron och Harrys skador bli större. En skola och dess lärare har tillsynsplikt gentemot eleverna, vilket gör att det är viktigare att de inte är vårdslösa när det gäller ev. skadeståndsgrunder än eleverna. Framför allt gäller det om eleverna riskerar att bli fysiskt skadade, vilket blir en trolig följd av t.ex. NJA 1988:112 där lärare blev dömd för ringa misshandel efter att ha fört en elev till rektorsexpeditionen. Att Hogwarts skulle ha liknande regler är troligt, vilket kan ses i fjärde boken (OBS! Spoiler alert) där Mad-Eye Moody (eller Barty Crouch Jr.) förvandlar Draco Malfoy till en iller och därefter får en utskällning av professor McGonagall eftersom lärare aldrig får använda sig av förvandling när de ska straffa elever (vilket får jämföras med fysisk skada i den magiska världen - dessutom dunkar Moody illern i marken vilket antagligen leder till skador). Slutsatsen blir då att Hogwarts troligtvis har negli

2 Emma:

skriven

Oh no, hela inlägget publicerades inte! Avslutningen var:

Slutsatsen blir då att Hogwarts troligtvis har negligerat sitt ansvar gentemot eleverna genom att inte informera om det piskande pilträdet. I praktiken kommer antagligen Ron och Harry dock inte väcka någon talan gentemot skolan. Dels var skadorna inte speciellt omfattande (de behövde inte ens uppsöka madame Pomfrey) och dels fick de skadorna genom att bryta mot reglerna.

Det var mina tankar så här en fredagsförmiddag, mycket mer intressant än att plugga nationalekonomi. Jag hoppas verkligen att du fortsätter att analysera böckerna, det är både roligt och lärorikt att läsa. Keep up the good work!

Svar: Mycket bra kommentarer! Det där med straffmyndiga tänkte jag också på, men det blev så himla kort och tråkigt om jag skulle stannat där... kunde dock ha varit tydligare med varför jag bortsåg från den detaljen! Beträffande det piskande pilträdet så skulle ju det kunna ge upphov till en avhandling i sig, och jag tänkte återkomma till en del av de frågor du tar upp i senare kapitel eftersom trädet inte riktigt är färdig med att orsaka skada än... :)
Tack för snälla kommentarer och lycka till med nationalekonomin!
Christine Stridsberg

Kommentera här: