Allhelgonafesten

Egentligen hade jag tänkt att publicera detta inlägg lagom till Halloween, men de senaste veckorna har jag haft fullt sjå med de inkomstbringande juridiska aktiviteterna som jag också ägnar mig åt. Jag har fått förslag om att använda bloggen som inkomstkälla men det är big no no - Warner Brothers skulle vara på mig om varumärkesintrång direkt. Nu skulle jag ju visserligen kunna be några kompetenta immaterialrättsexperter om hjälp att vinna ett sånt case, men det känns inte riktigt värt mödan...
 
Vi har nu alltså kommit fram till allhelgonafesten, och de ganska omfattande säkerhetsbrister som finns på Hogwarts visar sig än en gång. Mitt i den härliga måltiden kommer professor Quirrell inrusande och skriker att ett troll tagit sig in och befinner sig i fängelsehålorna. Som vi senare får veta har detta troll inte bara "råkat" ta sig in, utan fått ganska god hjälp av professor Quirrell (och Voldemort) själv.
 
Om vi nu tänker oss att vi straffrättsligt vill komma åt någon här - hur gör vi då? Tja, först får vi börja med att fråga oss vilka brott som är tänkbara, vilket i sig förutsätter att vi vet något om trollet och dennes beteende. Det sistnämnda är ganska lätt - det framgår uttryckligen att det kraschar ett badrum (skadegörelse) och inte är långt ifrån att ta livet av Hermione, Harry och Ron (minst framkallande av fara för annan, potentiella brott innefattar även försök till mord/dråp eller försök till grov misshandel). Troll klassificeras i "Fantastic beasts and where to find them" som "...often violent and unpredictable" och bergstroll - som vi har att göra med här, beskrivs i förhållande till övriga arter (skogs- respektive flodtroll) som "...the largest and most vicious". Troll klassificeras som XXXX på en skala uppgående till XXXXX, vilket innebär "Dangerous/ requires specialist knowledge / skilled wizard may handle". 
 
Skilled wizard may handle. Det låter med andra ord som att varelsen ifråga utgör ett hot mot 11-åringar som lärt sig magi i ca två månader. Eller uttryckt på följande sätt - det här är inget gulligt husdjur Quirrell släpper in, snarare en potentiell mördarmaskin. Om vi tänker oss att trollet faktiskt hade lyckats orsaka personskada - hade Quirell kunnat dömas för det? Min gissning är ja. Rekvisiten för t.ex. mord är att man ska ha berövat en annan människa livet. Detta kräver inte att man själv fysiskt slagit ihjäl någon, utan om man använder sig av ett redskap (i detta fall ett troll) för att uppnå syftet är det tillräckligt. Det kan dock bli lite problem med det subjektiva rekvisitet för mord, som ju är uppsåt. För att uppsåt ska vara uppfyllt krävs numera enligt svensk rätt att förövaren åtminstone haft s.k. likgiltighetsuppsåt, vilket innebär att man ska ha insett risken för att en fara ska förverkligas (d.v.s. risken att någon skulle dö), samt varit likgiltig inför denna följd (d.v.s. man har gett blanka fan i att någon kunnat dö). Quirrell släpper in trollet för att ostört kunna ta sig till den förbjudna korridoren - d.v.s. hans direkta syfte med att släppa in trollet är inte att orsaka personskador. Om han däremot bedöms ha insett den risken (vilket han bör ha gjort med tanke på att han är lärare i försvar mot svartkonster...) och varit likgiltig inför att den förverkligas, kan han dömas för mord trots brist på direkt uppsåt.
 
Lyckligtvis klarar sig ju nu alla oskadda ur det hela, och tack vare det fina med magi blir det heller inga problem med vem som ska ersätta den skadade toaletten (vi kan förutsätta att Dumbledore & Co fixar den reparationen tämligen enkelt). Hade det blivit kostnader är det väl tämligen obvious att Quirrell fått stå för dessa, men hur är det med trollet - kan detta åläggas något ansvar? Njae, utifrån vad som står att läsa i "Fantastic beasts and where to find them" är jag tveksam till om det har tillräckligt hög intelligens för att kunna hantera och inse konsekvensen av sina handlingar. Jag citerar; "Troll representatives were....judged not to understand anything that was being said to them; they were therefore classified as 'beasts'". Vi kan här jämföra med de svenska reglerna beträffande skadestånd. Trots att ingen under 15 år kan dömas för brott så kan man åläggas att utge skadestånd för skada som man orsakat. I praxis sägs att culpa (oaktsamhet, vårdslöshet) kan ligga så små barn som 3-åringar till last (rätta mig om jag har fel Mårten Schultz...). Mindre barn än så anses dock inte ha nått sådan mognad att de kan förstå sina handlingar. Alltså; har ni en 7-åring som går bananas i en porslinsbutik så kan barnet bli skadeståndsskyldigt (och troligen solidariskt med er som föräldrar då ni varit culpösa när ni inte haft bättre koll på er unge), medan 2-åringen som sitter i barnvagnen, fäktar med armarna och slår ner lite glas inte blir det.
 
Det var allt för den här gången! I nästa kapitel ska vi ge oss in i sportens underbara värld.skades
1 Sven:

skriven

Äntligen ett nytt inlägg!

En snabb tanke om trollen som rättssubjekt: Det känns inte helt rätt att jämföra med barns ställning när trollen kategoriserats som just "beasts". Jag skulle känna att det ligger närmre till hands att betrakta dem som vilda djur, vilka såvitt jag vet inte kan åläggas skadeståndsskyldighet. Av vildheten följer då att det inte heller finns någon ägare som kan åläggas skadeståndsskyldighet.

En mer praktisk fråga är förstås huruvida troll har egendom som kan användas för att betala skadestånd. Jag minns ju att trollet släpar på en klubba, men hur ser det ut med mer lättsåld egendom?

Till Quirrells försvar skulle man kunna anföra att hans plan ju faktiskt gick ut på att lärarna skulle ta ansvar för eleverna, och på så sätt lämna vägen fri för honom. Han har alltså räknat med att eleverna haft skydd av kompetenta trollkarlar och häxor, vilket torde utesluta likgiltighetsuppsåt för eventuella incidenter.

Personligen skulle jag inte tro på den förklaringen för en sekund, men den kanske skulle fungera i en rättegång om man vinklar hela Quirrells situation åt offerhållet.

Svar: Ja, det som gör det lite knepigt med magiska djur (till skillnad från mugglardjur) är ju att de ofta intelligensmässigt ligger lite under människor men klart över våra djur (och jämför t.ex. kentaurer som t.o.m. anser sig överlägsna trollkarlar). Det framgår inte exakt var på skalan troll ska placeras, men av Fantastic beasts and where to find them kan man utläsa att det stundtals iaf varit diskussioner om att inte klassificera dem som beasts - därav att jag funderade på om de ändå kan ha sådan intelligens att de kan åläggas eget skadeståndsansvar.
Ja angående Quirell (eller ska vi se det som Voldemort? Isåfall blir det än svårare med offerrollen..) så håller jag med om att han bevismässigt kanske skulle kunna komma undan med den förklaringen.
Christine

2 Herr V:

skriven

Till Quirrels försvar ytterligare skulle han ju kunna skylla på Voldemort (det så kallade Lucius-Malfoy-försvaret). Eftersom Voldemort i princip kontrollerar honom fullständigt (kommer inte ihåg exakt) så kan knappast Quirrel vara ansvarig för sina egna handlingar och därmed varken ha uppsåt eller vårdslöshet.

Vad blir då den medåtalade Voldemorts försvar? Jag ser två möjligheter. Den första innebär ett slags Lindome-resonemang. Voldemort hävdar att det var Quirrel som gjorde det, Quirrel skyller på Voldemort och eftersom det blir mycket svårt att juridiskt reda ut vilken del av deras dubbla medvetande som är ansvarigt går båda fria. (Om vi förutsätter att de grips i samband med Trollincidenten är det dessutom mycket komplicerat att låsa in bara en av dem i Azkaban).
Men skulle Voldemort verkligen nedlåta sig till att argumenteta så? Naturligtvis inte! Han skulle (helt riktigt misstänker jag) påpeka att ett eventuellt straff för trollinsläppning enligt 34:11 BrB räknas in i det livstidsstraff han drar på sig för alla sina andra brott, mord mfl. Och sedan skratta hånfullt och försvinna i en rökpuff eller motsvarande...Ps: kul att bloggen är tillbaka, jag hann bli orolig

Svar: Ja det är ju lite svårt att avgöra hur mycket av Quirrell som är Voldemort och hur mycket som är han själv. Haha, Voldemort skulle mörda alla och sen ta sig därifrån, omöjligt att gripa honom! :)
Christine

3 Marten:

skriven

Jag är nog också inne på att troll kanske mer ska jämställas med djur än barn. Det känns minst sagt vårdslöst att släppa loss vilda djur inomhus, så Quirell lär väl bli skadeståndsskyldig för allt som trollet slår sönder.

4 Tina :

skriven

Ron använder wingardium leviosa för att klubba trollet i huvudet så att det tappar sansen. Om bergstroll ska anses vara djur bör man fråga sig om Ron gjort sig skyldig till djurplågeri enligt 16:13 BrB. Det känns dock lite långsökt, dels eftersom det är tveksamt om Ron uppfyller det subjektiva rekvisitet, dels eftersom han troligen inte _otillbörligen_ har utsatt djur för lidande. Även om man faktiskt skulle anse att Ron gjort sig skyldig till djurplågeri genom att banka trollet i huvudet lär han komma undan ansvar då handlingen måste anses ha begåtts i nöd. Nöd föreligger ju enligt 24:4 BrB när fara hotar liv eller hälsa.

Jag väntar med andlös spänning på lite miljörätt! Kan du fixa det...?

Svar: Intressant synpunkt om Ron och nödvärn! Miljörätt, oj, det är inte riktigt min grej... förslag på när det kan aktualiseras?
Christine

5 Mogge:

skriven

Tina: Jag är nog ganska säker på att nödvärnsrätten är på sin plats här. Han gör inget annat än att oskadliggöra trollet så att Harry och Herman kan sätta sig i säkerhet. Det är iaf min definition.

6 Mogge:

skriven

Hermione ska det naturligtvis stå.

7 Herr V:

skriven

Fast om trollet är ett djur = saknar rättshandlingsförmåga så borde det inte kunna vara nödvärn. Nödvärn förutsätter "ett pågående brottsligt angrepp" och om troll inte har rättshandlingsförmåga kan de inte begå brott och då kan det inte heller vara nödvärn att försvara sig (eller sin egendom). En jämförelse med verkligheten skulle vara att en fårägare åberopade nödvärn för att skjuta en varg som rev hans får.

Nöd borde fungera för Ron, där håller jag med Tina.

8 Tina:

skriven

Just min tanke, Herr V. Men om man istället antar att trollet ska jämställas med en människa i ansvarsfrågan får man förstås gå på Mogges linje.

När man kan klämma in lite miljörätt? Tja, Hogwartsexpressen ser exempelvis rätt gammal och skruttig ut. Förutsatt att driften av tågverksamheten i det här fallet är att anse som yrkesmässig verksamhet, och det är ju troligt, måste tåget bland annat uppfylla kraven på bästa möjliga teknik i 2:3 MB... Då går det inte an att köra runt en rostig gammal tågskrutt som slösar med energi och spyr ut luftburna föroreningar!

Kommentera här: