Pojken som överlevde

Vi rivstartar direkt med bok 1, kapitel 1! För den som behöver införskaffa böckerna för att hänga med i detta ambitiösa projekt är det "Harry Potter och de vises sten" ni ska leta efter. Den engelska versionen är dock att rekommendera (Harry Potter and the Philosopher's Stone). Det är naturligtvis SPOILER ALERT för alla som inte läst böckerna!

Den intressantaste juridiska aspekten i detta kapitel ser jag som vårdnadsfrågan. Harrys föräldrar har blivit mördade och Harry, som vid detta tillfälle är drygt ett år gammal, är ensam kvar med sin moster och morbror som närmsta släktingar. Han har dock en gudfar, Sirius Black, som hans föräldrar utsett åt honom. Hur hade då vårdnadsfrågan lösts enligt gällande svensk rätt?

Vägledning till den frågan finner vi i Föräldrabalken, vars 6 kapitel handlar om vårdnad av barn. Enligt 9 § gäller att "Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem dör, skall den andra föräldern ensam ha vårdnaden. Om båda föräldrarna dör, skall rätten på anmälan av socialnämnden eller när förhållandet annars blir känt anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare."

Vem ska då utses till särskilt förordnad vårdnadshavare? 10 a § ger oss vidare vägledning här; Om vårdnadshavare skall förordnas särskilt, utses någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Den som är underårig får inte förordnas till vårdnadshavare. I ett senare stycke i samma paragraf sägs att Om vårdnadshavare skall förordnas efter föräldrarnas död och föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, skall denna person förordnas, om det inte är olämpligt.

Först och främst kan vi konstatera att det verkar saknas någon motsvarighet till socialnämnd inom magisamfundet. Som senare kommer att framgå finns ett ministerium ("the Ministry of Magic") som har viss koll på olika juridiska frågor, men vårdnadsfrågor verkar inte höra dit - såvida inte Albus Dumbledore blivit utsedd till någon form av ansvarig för en sådan instans.

Beträffande själva valet av vårdnadshavare kan följande anmärkas. Föräldrarna hade uttryckligen (att utse någon till gudfar får nog ses som ett sådant önskemål - kommentera gärna om ni är av avvikande uppfattning) angett att de såg Sirius Black som lämplig att överta vårdnaden. Med facit i handen hade detta kanske varit ett acceptabelt val, men vid tidpunkten för James och Lilys dödsfall var Dumbledore i tron att Sirius förrått de förstnämnda. Under de omständigheterna kan man väl i och för sig inte gå emot bedömningen att Sirius var mindre lämpad som vårdnadshavare åt Harry.

Allt gott så långt, men sedan har vi valet att utse Vernon och Petunia Dursley till vårdnadshavare. De borde alltså uppfylla kravet på att ge Harry "omvårdnad, trygghet och en god fostran". Herregud. Här gick det kanske inte riktigt som åtminstone den svenska lagen tänkt sig det.

Som om inte detta val av vårdnadshavare vore illa nog avslutar Albus Dumbledore (som förvisso är min favoritkaraktär - han toppar min lista över awesome professorer, fiktiva eller verkliga) föreställningen med att helt sonika dumpa Harry på Dursleys dörrtrappa mitt i natten, ett dygn efter att denna bebis orsakat en ond, mäktig trollkarls "död". Ingen risk alls där för galna anhängare till denna onding skulle kunna vara efter Harry? Nu kanske Dumbledore kan gå fri från ansvar eftersom han var övertygad om att hans magiska förtrollningar skulle ge Harry skydd så länge han befann sig hos sina släktingar, men vi är nog ändå inne och rör oss i gränslandet för brottet framkallande av fara för annan, som vi återfinner i brottsbalkens 3 kapitel, 9 §.

Det får bli slutet för denna inledande kapitel. Jag är åter inom kort med kapitel 2 - Glaset som försvann. Då lovar jag en diskussion om skadeståndsansvar när ormar löper amok!
1 Oskar:

skriven

Detta är helt underbart! Keep up the good work )

Svar: Tack så mycket! :)
Christine Stridsberg

2 J:

skriven

Rolig läsning! :)
Fast... att utse gudföräldrar har idag inget värde i rätten som jag förstått det. Dessutom hade ju Sirius "förrått" föräldrarna och blev kastad i Askaban. Så det fanns väl bara en utgång i detta.
Dessutom fanns där skyddet tills han var 18 som vi ju vet fungerade utmärkt, vilket Dumbledor visste. I senare skede får vi väl veta att Dumbledor diskuterat det hela med Petunia länge och väl? Så jag tror inte att det direkt fanns någon fara. Tror att de dessutom hade koll på Harry så att han blev inplockad ;)

Ser fram emot nästa kapitel!


Svar: Tack för bra synpunkter! Jag är lite osäker på den juridiska innebörden av att ha utsett gudföräldrar och hur det korresponderar med bestämmelsen i 6 kap FB, ska jag villigt erkänna. Som jag skrev håller jag dock med om att man knappast kan klandra någon för att inte vilja lämna vårdnaden om ett barn till den man man tror har mördat barnens föräldrar, så helt ense där. Sen vad gäller det fysiska skyddet Harry får hos Dursleys så har du ju helt rätt, dock kan det ifrågasättas om det är okej med den psykiska terror Harry får utstå under deras vårdnad för att uppnå det syftet. Med tanke på Dumbledores magiska kunskaper hade det rimligen kunnat lösas på annat sätt (vill minnas att Dumbledore i HBP nämner att han hade hoppats att Dursleys skulle behandla Harry mycket bättre än de faktiskt gjorde).
Christine Stridsberg

3 Maja:

skriven

Intressant! Jag tänker särskilt kring socialtjänstens (m.fl.) befogenhet att lämna över sitt ansvar till annan organisation. Kan det ens vara möjligt att lägga över myndighetsutövandet på ex. trolldomsministeriet? OM TM hade haft en socialtjänst, hade "mugglarmyndigheterna" då öht ens kunnat delegera uppgiften till TM utan att bryta mot sin plikt som myndighet?

Svar: Intressanta synpunkter! Frågan är väl vilken kontroll "vanliga" myndigheter har på trollkarlsfamiljer - verkar som att de inte känner till dessa alls. I annat fall hade man väl t.ex. krävt att barnen fullgjorde skolplikten.
Christine Stridsberg

4 Magic is might:

skriven

Sjukt bra! Håller tummarna för att du orkar blogga hela serien!

Mvh juridikstudent

Svar: Tack! I will do my best!
Christine Stridsberg

5 Boktjuven Ingerun:

skriven

Hahahhahaha! Vill veta mer!

6 Natalie:

skriven

Haaah!!!!!<3

7 Hanna Marie K:

skriven

Frågan är väl vilken instans inom MoM som ens skulle vara passande att ha ansvaret vid dessa frågor... Det som ligger närmast är väl ändå någon underavdelning av Department of Magical Law Enforcement.

Svar: Ja, rimligtvis. Jag tänkte återkomma till MoM:s organisation när de börjar dyka upp deras organisation (eller brist på sådan) är något man kan ifrågasätta.
Christine

8 Fredrik:

skriven

Jag är en sextonåring som varken har läst juridik eller HP, men detta är sjukt intressant och underhållande!

Kommentera här: