Resan från perrong nio och tre kvart

I'm back! Återigen från ett tåg, vilket kändes som rena måstet med tanke på vad som händer i detta kapitel. Yes, ni vet vad som gäller - det är dags att bege sig till Hogwarts! I det här avsnittet ska vi analysera om det verkligen är helt okej att sälja godisbönor i alla smaker till 11-åringar utan att informera om exakt vilka smaker det kan bli fråga om. Jag bjuder också på en analys över det skadeståndsrättsliga ansvaret för råttor. Enjoy!
 
Bertie Botts bönor i alla smaker är ju lite av THE candy i trollkarlsvärlden (chokladgrodorna får ursäkta). Med bönor i alla smaker menas verkligen alla smaker, som Ron har vänligheten att informera Harry om innan Harry sätter tänderna i den första bönan. Bland lite mindre fräscha smaker som nämns återfinns lever och komage, och senare  i boken stöter vi på öronvax. Ingenting jag personligen känner mig sådär taggad på (ett tag såldes såna här bönor IRL, men jag vill minnas att den värsta smaken var tomat). Hur ska vi se rättsligt på försäljningen av såna här "godsaker"? Tja, det är nog inget problem enligt produktsäkerhetslagen i alla fall. Varor får inte säljas om de medför en risk för personers liv och hälsa. Bönorna verkar dock inte medföra några direkta hälsofaror, mer än tillfälliga och, kan det förväntas, övergående äckelkänslor. Däremot kan det diskuteras om det inte står i strid med god marknadsföringssed, 5 § marknadsföringslagen, att inte tydligt upplysa köparna vad som omfattas av alla smaker. Att man riskerar komage-smak känns som något man bör upplysa om, och underlåtenhet att göra så skulle kunna resultera i ett åläggande att framöver lämna information enligt 24 § marknadsföringslagen. Detta är en rent näringsrättslig sanktion, vilket innebär att den enskilt drabbade konsumenten inte kan få någon ersättning för obehaget. Visserligen skulle produkten kunna tolkas som felaktig om smakerna är så orimliga att de avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, men felaktigheten i sig medför ingen rätt till skadestånd om ingen skada kan påvisas. Dock är det möjligt att köpet skulle kunna hävas, så att den stackars drabbade parten åtminstone fick tillbaka pengarna för köpet.
 
Nåväl, Harry verkar inte lida några trauman av de något äckliga bönorna. Någon som istället lider en faktisk personskada är Gregory Goyle, som när han försöker sno godis av Harry och Ron blir biten i fingret av Rons råtta Scabbers. Skulle Goyle kunna kräva ersättning av Ron för detta? (SPOILER ALERT - skulle sannolikt ha bättre chanser genom att kräva skadestånd direkt av den sabla råttan...). En personskada har uppstått, vilket är ersättningsgillt om skadan orsakats genom vårdslöshet, 2:1 skadeståndslagen. Vad gäller ansvar för djur så finns, åtminstone vad gäller hundar, ett strikt ansvar. Med strikt ansvar menas att man får ansvara för uppkommen skada oavsett om man klantat sig eller inte. Det är dock tveksamt om detta kan analogiseras till att också gälla andra djur, såsom råttor. Troligen inte. Frågan är då om Ron varit culpös (=vårdslös, oaktsam) som inte haft bättre kontroll på sin råtta. Jag ser både argument för och emot det. Å ena sidan kan man tycka att djur med fördel bör hållas i en bur. Å andra sidan har Scabbers (oss veterligen) inte tidigare varit aggressiv (som råtta åtminstone...) och det kanske därigenom var svårt för Ron att förutse attacken. Goyle kom dessutom in objuden i vagnen och gav inte Ron någon tid att hinna kontrollera Scabbers. Min bedömning är att även om Ron skulle anses ha varit vårdslös, bör skadeståndet jämkas med hänsyn till att Goyle de facto var på väg att snatta godis och därigenom själv var medvållande till Scabbers attack.
 
Vad tycker ni - borde marknadsföringen av Bertie Botts bönor vara tydligare och borde Ron ha bättre koll på sin råtta? Öppet för diskussion!
 
Nästa vecka är vi ÄNTLIGEN på Hogwarts och jag ska göra mitt bästa för att hitta juridiska problem hos sorteringshatten!
 
1 emelie:

skriven

Ang Bertie Botts bönor så är de väl redan väldigt tydliga med sin marknadsföring, Bertie Botts bönor i alla dess smaker" är ju vida känt, och också att det faktiskt är alla smaker.
Dock så tror jag ju inte att det är ok att sälja ett livsmedel utan att ha en komplett innehållsförtäckning, och det skulle ju bli en ohyggligt stor ask med bönor...

I frågan om råttan bör väl samma regel gälla som för andra djur. Det är ägaren som hålls ansvarig för skador djuret kan tänkas göra. Om det så är på din egna mark ett "tamdjur" anfaller så hålls du skyldig.
Men just denna råttan hör ju hemma på botten av en djup brunn...

Svar: Frågan är väl dock om det är vida känt för alla? Absolut för alla som vuxit upp i trollkarlsvärlden, men Harry är ju helt ovetandes och räddas bara av att Ron har koll på läget. Bra synpunkt angående innehållsförteckningen!
Christine

2 Jonathan:

skriven

Det här är fullständigt lysande. Ser fram emot nästa del!

Svar: Tack, nöjet är på min sida!
Christine

3 Malin:

skriven

Jag tänker bara kopplingen namnet - vad köparen med fog kunnat förutsätta. Står det alla smaker, så betyder det alla smaker. Jag antar åtminstone att det är precis vad Bertie Botts skulle säga!

Råttan då, har vi inte nån praxis som säger att strikt ansvar inte tillämpades på katter till exempel, så då borde det inte tillämpas på råttor heller. Hur är det med självförsvar när det är djur som försvarar?

Svar: Ja så skulle man givetvis argumentera om man skulle försvara Bertie Bott :) Är man däremot på andra sidan så kan man ju ifrågasätta om en så strikt bokstavstolkning ska tillämpas. Om någon säljer "glass i alla smaker!" på en strand så förväntar du dig kanske att det finns vanilj, jordgubb, choklad osv, d.v.s. ett normalt men stort utbud. Däremot räknar du knappast med glass med leversmak.
Lag om tillsyn över hundar och katter nämner bara strikt ansvar över hundar, och det brukar tolkas som att det inte är strikt ansvar för övriga djur (finns någon gammal bestämmelse i 9:5 byggningabalken om ansvar för skada som "fä" orsakar på egendom, men den är väl i det närmsta obsolet och bör åtminstone inte användas för analogier). Rent straffrättsligt är jag väldigt osäker på hur det ser ut när djur försvarar (det är ju faktiskt en tänkbar situation även IRL). Andra människor kan ju gå fria från ansvar om de försvarar någon som blir attackerad, borde inte se annorlunda ut om ens djur räddar en.
Christine

4 Hanna (asså du fattar ju VILKEN hanna hahah):

skriven

Nu ska jag vara den äckligt störda/pryda här som undrar om ALLA smaker även innefattar typ sperma-smak och om det i sådana fall är så lämpligt att sälja på ett tåg som transporterar minderåriga till sin skola.

Svar: Hahaha kan aldrig gissa VILKEN Hanna! Men ja, en högst berättigad fråga. Man kan ju klart tänka sig protester från föräldrar (trollkarlsvärlden är ju trots allt ganska konservativ) om det börjar förekomma sådana smaker. Och man kan ju även ifrågasätta om det verkligen är okej att marknadsföra det med ALLA smaker om det sedan inte är ALLA smaker - någon kanske köpt bönorna i tiotals år i väntan på en alldeles särskild smak, för att sedan få reda på att den inte finns. Funderar på om man då skulle kunna begära att alla tidigare köp ska återgå...(bortser då från bevisproblematiken med att få en domstol att tro på att man köpt bönorna en längre tid i jakt på en specifik smak).
Christine

5 Rebbex:

skriven

Nu är det ju så att tillgången styrs ju av lagar och regler! och tillgång och efterfrågan är inte just din smak laglig så får den ju inte säljas heller men barnen smakar väll inte på din glass? Det är ju faktikiskt du som vuxen som ska hålla ditt vakande öga över glassen så den inte hamnar på fel ställe. Det är ju som svamparna utan för rättegångarna det är ju inte tillåtet men domarna kollar bort om det är en rik svamp odling fast att det kan ge svåra halsinationer vaneföreställningar och kramper oss vissa delar av befolkningen! i Sverige så dessvärre medicineras eller henkas sådana problem och sken avrättas folk för sådana besvär om A du inte har en stor plånbok! B är jurist eller läkare!

6 rebbex:

skriven

Det är alltid ägaren som är skyldig att se till sin byracka fast den skäms. Sen är det så att det säkert finns ett anat e numer som kan förgylla tillvaron för vissa. även om vissa katter äter glass så kan det ju vara en fördel med dom lite högre e numren typ e7** eller liknande som kan köpas lagligt i Sverige som andra hand av försvaret... så även dom mest prydda tjejer kanske kan hitta sin harry fast vissa föredrar ju hunden (vilket inte är fel). med dom begagnade bönorna börja ju ändå torka och alla vet ju att en torr böna brinner inge bra det gäller ju att ha en viss fukt balans i bönorna för dom ska brinna bra! all vet ju att har dom bott i fel områden så kan dom även ha en viss rötta eller lite mörkna vilket brinner mycket dåligt inte enns den bäst brinnande brassan kan räddas av en torrboll även om hunden kommer med den!

7 Xiao Feng:

skriven

Detta får mig att tänka på allergier och hurvida maknadsföringen av Bertie Botts bönor innefattar en innehållsförteckning (som jag förstår det så kräver väl svensk lag det?), jag tvivlar på att förpackningen får plats med en innehållsförtäckning som ska täcka alla olika smaker...

Svar: Håller med, måste bli en tämligen lång innehållsförteckning! Men de kanske kan lösa det på något magiskt sätt?
Christine

8 VENDLA:

skriven

Ron hade vissligen ägar ansvar för Scabbers och ansvar för alla skador som han gör. Men å andra sidan är Scabbers än myndig trollkarl (som avslöjas i tredje Harry Potter boken). Så egenligen har Scabbers mer ansvar för sig själv än Ron har. Sammanfattat: allt är Scabbers fel.
Angånde Bertie Botts i alla smaker är det värre att skriva alla smaker och mena bara några få fruktsmaker.

Kommentera här: